Dr.Luxia GoatCare

Liên hệ

HỖ TRỢ TIÊU HÓA KHỎE MẠNH,
DỄ HẤP THU DINH DƯỠNG

  • Dễ dung nạp và dễ hấp thu
  • Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh
  • Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch
  • Hỗ trợ phát triển chiều cao, cân nặng
  • Hỗ trợ phát triển não bộ

 

Danh mục: